วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การวัดผลประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน O - NET

สถาบันทดสอบทางการศึกษา ( องค์กรมหาชน) กำหนดวันสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552 ดังนี้
ชั้น ป.6 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2553
ชั้น ม.3 สอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553
วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาอังกฤษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น